Gasskärning


För att skära igenom det riktigt grova arbetsstycket erbjuder vi gasskärning. Gasskärning används för grova plåt och stålsegment. På Hejla Skärteknik kan vi skära material som har en tjocklek upp till 200 mm.

En förutsättning för att gasskärning ska kunna användas är att metallen brinner i oxygen, metallens antändningstemperatur måste vara lägre än dess smältpunkt samt att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen.

CNC-bearbetning

Gasskärning är den mest använda skärnings metoden för låglegerade och olegerade stål. Skärbrännaren tillför förutom skäroxygen en bränngas. Denna bränngas är acetylen eller propan (gasol) som sedan antänds med oxygen för att värma upp stålet eller järnet.

Ju tjockare material är desto långsammare måste man skära för att få ett fint snitt. Även munstycket påverkar hastigheten av skärningen.