Laserskärning


Hejla skärteknik utför laserskärning och gasskärning med skärande bearbetning, vilket gör att vi kan erbjuda er en komplett lösning.
Laserskärning är en teknik som kan skära otroligt avancerade former med precision. Tack vare sin höga precision ger de fina och exakta snitt i materialet. Man kan utföra laserskärning på både tunna och tjocka material, utan att riskera brytningar i materialet.

Med laserteknik kan man skära former och figurer som man aldrig kan uppnå med någon annan teknik. Med laserskuren skärning har man stora möjligheter när det kommer till kapacitet, konstruktion och valet av material. Plåtbearbetning med laserskärning är en beröringsfri bearbetning av plåt.

Hejla Skärteknik har lång erfarenhet av laserskärning och väldigt kompetent personal. Vi utför laserskärning av hög kvalitet och erbjuder även en stor maskinpark med många maskiner för skärning.

Fördelar med laserskärning

Laserskärning kan utföras på en mängd olika metall material. Allt från metaller som exempelvis plåt, stål, aluminium, rostfritt, corten med mera (observera att aluminium och rostfritt är något vi inte arbetar med inom laserskärning). Laserskärning kan även skära i många olika tjocklekar. Detta otroligt breda material spektrum gör laserskärning till ett givet val bland skärverktyg.

En annan stor fördel är den precision och det exakta snittet laserskärning gör. Det ger fina exakta snitt i materialet. Man kan få både raka linjer och väldigt komplicerade mönster vid skärning med laser.

Då laserstrålen är väldigt tunn resulterar det i lite spill av material. Material som beskurits med laser behöver heller inte efterbehandlas mycket, vilket gör att produktionen går snabbare än andra metoder av skärning.

Laserskärning är väldigt flexibel då den klarar av snabba mått ändringar och omställningar. Tack vare att dess flexibilitet används ofta denna skärmetod för många olika varianter, vid små serier och tillverkning av prototyper.

En annan fördel med laserskärning är att det blir mindre spill. Eftersom snittet blir smalt går det åt mindre material och dyra metaller slipper att gå till spillo.

Såhär fungerar laserskärning


Man skär det önskade materialet med hjälp av en laserstråle. Denna laserstrålen är otroligt exakt och kan hantera material av metall av olika tjocklekar. Maskinerna har ett skärhuvud som rör sig ovanför materialet och detta styrs med datoriserad styrning.

Laserstrålen styrs, koncentreras och formas. När lasern träffar arbetsstycket, värms det upp så otroligt kraftigt att det förångas eller smälter. Den höga energin i laserstrålen smälter och avdunstar materialet vid denna punkt, vilket resulterar i en skärning.

Hela laser effekten koncentreras på en punkt. Kopplar man in mer värme på detta ställe än vad som kan styras bort genom värmeledning, skapas den laserstråle som fullständigt penetrerar materialet. Laserns energi och inställningar justeras efter materialets egenskaper för att uppnå en optimal skärning.
Hela lasereffektén koncentreras på en punkt, kopplar man in mer värme på detta ställe än vad som kan styras bort genom värmeledning skapas den laserstråle som fullständigt penetrerar materialet.

Laserstrålen arbetar beröringsfritt vilket inte medför förslitning på verktyget och det uppstår inte deformationer eller skador på materialet som bearbetas. Jämfört med andra metoder som kräver antingen rejäla verktyg eller enorma krafter, är detta en mer säker och precis metod.

Laserskärning av prototyper

Prototyper är utmärkta att tillverka genom laserskärning. En stor fördel är att man inte behöver tillverka några speciella verktyg. Laserskurna prototyper är ett väldigt ekonomiskt och snabbt tillverkningssätt.

Laserskärning används inom många olika branscher som tillexempel tillverkning, medicin, arkitektur, konst och hantverk. Det är en mångsidig teknik som kan användas för att bearbeta en mängd olika material.

Hög bearbetningshastighet

Laserskärning har en hög bearbetningshastighet och ibland så hög som tiotals meter per minut. Tekniken drar även mindre energi samt är säkrare än konventionella metoder då laserstrålen finns inuti en ljuslåda.

Laserskärning kan användas för att skära ut olika former och mönster i materialet. Processen är mycket precisionsstyrd och kan användas för att skapa mycket fina detaljer och geometriska former.

Laserskärning kan också användas för att göra skärningar med hög hastighet och effektivitet, vilket gör den till en populär metod inom industriella tillämpningar.

Användningsområden

Skärning med laser är en termisk skärprocess som används industriellt. Det används exempelvis vid varvsindustri, bilindustri, maskin- och framställning industri.

Laserskärning har en hög bearbetningshastighet och ibland så hög som tiotals meter per minut. Tekniken drar även mindre energi samt är säkrare än konventionella metoder då laserstrålen finns inuti en ljuslåda.