Trumlingsblästring


Trumlingsblästring sker med maskiner där arbetstyckena tumlar runt på ett roterande band i en kammare. Arbetsstyckena beskjuts med valt blästermedel.

Man kan även välja att inte använda något blästermedel för en enklare polering, då slår arbetsstyckena mot varandra vid blästringen. Anlita oss på Hejla skärteknik för era trumlingsblästring, stora som små arbeten.

Varför ska man välja trumlingsblästring?

Blästring med trumling är perfekt för mindre detaljer i större kvantiteter. Denna sortens blästring är väldigt skonsam mot produkten och även en väldigt snabb samt effektiv blästringsmetod.

Trumblästring är skonsamt då denna metod minskar materialutmattningen. Med trumlingsmaskiner kan man rengöra samt skapa fina detaljer. Man använder denna metod för att göra detaljens yta mer slät samt blank och för att ta bort skarpa kanter.

Olika ytor man kan man behandla med trumling

Det finns många ytor som lämpar sig för trumling och blästring.
Metoden går att använda på material som:
Smidda ämnen
Stål
Metalliska och icke metalliska detaljer

Hur går trumlingsblästring till?

Man placerar arbetsstycket i en sluten kammare på ett roterande band. Medans materialet tumlar runt beskjuter man styckena med olika medier. Materialet blästras under rotationen och ytorna bearbetas dels på grund av att de slås mot varandra, men även genom nötning av det abrasiva medlet.

Trumling med olika medier

Blästringen fungerar på ett ganska enkelt sätt. Det är partiklar som slungas runt i hög hastighet mot arbetsstycket för att antingen rengöra eller forma den. Det finns en mängd olika blästermedel man kan använda sig av som skapar oändliga möjligheter för att få fram den yta man önskar.

Det finns exempelvis stora, små, skarpa eller runda partiklar av en mängd olika material för att skapa den yta man önskar. Vi på Hejla skärteknik kan med vår expertis hjälpa er att komma fram till vad som är bäst för just er och er produkt. Vad som ger bäst resultat.

Läs mer om blästring